Лилия.. Цветок поистине коварства и любви, он чувственен, красив, изящен, нежен....