Италия, Рим . Вид на Алтарь Отечества (Витториано) с холма Яникул